Landbrug

Hø1Hø produktion på MVJ arealer

 

Det dyrkbare areal udgør ca. 42,5 ha., derudover henligger ca. 54,5 ha. på en MVJ ordning, med en årlig støtte på ca. 3.300 kr./år/ha. foruden EU-tilskud, samt indtægter for afgræsning og sletgræs.
Disse arealer vil kunne overgå til almindelig landbrugsjord ved udløbet af aftalen. Der er ca. 0,95 ha., fredskov til ejendommen.
EU og MVJ støtte udgør i alt 415.000 kr./år svarende til 4.300 kr./ha.

De resterende arealer henligger som mose/krat, levende hegn, vej og naturligt areal omkring bygninger, have og gårdsplads.

Hø2
Hø3

Der er en særdeles god jagt på ejendommen med store naturlige forekomster af bl.a. gæs og ænder på, de om vinteren, oversvømmede MVJ arealer.

Et stort landbrug med bynær beliggenhed med store landbrugsarealer ikke langt fra de store bygninger. Tilsammen danner de rammen om en planteavlsgård med mange muligheder for andet erhverv, heste , jagt m.m. Masser af dejlig natur central placeret midt i Danmark